Ponte de Ponte Aranga - Ponte Roda Maia (O Barreiro-Aranga)

Ponte de Veiga (Aranga)

Ponte Vella da Castellana

LUGARES DE INTERESE

ESPAZO PROTEXIDO

Barranco da Loba

SERRAS

Serra da Rilleira

Barranco da Loba

Tra-la serra

Cordal de Montouto

VALES

Val de Vexo

Val de Cambás

Val do Mandeo

RÍOS

Río Mandeo

Río Cambás

Río Deo

Río Pontigo

Río da Palanca

Río de Vexo

Río Mollapán

Río de Cazuín

Río dos Caínzos

Río O Porto

Río do Porto-Crego

Río do Porto

Río de Buño

Río do Apeadeiro

Río Samel

Río do Piugueiro

Río Salmés

PRESAS/EMBALSES

Presa nas Barbudas de Riba (Aranga)

Presa no río de Bexo (Fervenzas)

Presa de Veiga (Aranga)

CAÍDAS DE AUGA

Fervenza (Fervencedo-Fervenzas)

Pozo Castro Rodicio (Fragachá-Cambás)

Pozo Miguel (Fragachá-Cambás)

Caídas de auga no Rego da Palanca

ÁREAS DE RECREO

Área de recreo en Ponte Aranga

Parque infantil en Ponte Aranga

Parque infantil no CEIP A Castellana

Área recreativa da A. VV. Santa Cruz de Aranga en Congostro (Aranga)

MIRADOR

Mirador en Vieiro