APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS NO PROCESO DE SELECCIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS SOCIAIS NO CONCELLO DE ARANGA.

Corrección de erro.