Anuncio publicado no BOP  convocatoria de selección de persoal laboral temporal: auxiliar administrativo para o Departamento de Servizos Sociais
CONCELLO DE ARANGA
Anuncio da convocatoria de selección de persoal laboral temporal: auxiliar administrativo para o Departamento de Servizos Sociais
Publicadas no BOP de hoxe as bases
O prazo de presentación de instancias e de dez días hábiles, contados dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

[sigue lendo]

BASES DA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CARÁCTER TEMPORAL

Por acordo da Xunta de goberno Local do 19/02/2021 procédese a convocatoria da contratación laboral temporal dun/ha  auxiliar-administrativo para o departamento de servizos sociais do concello de Aranga.

Faíse constar que o prazo de presentación de instancias e de dez días hábiles  contados dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

BASES DA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CARÁCTER TEMPORAL  ADSCRITA AOS SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE ARANGA  AO ABEIRO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA  PARA O 2021.

[sigue lendo]

CONVOCATORIA PARA CUBRIR A PRAZA DE XUIZ DE PAZ

 

 

 

O Concello de Aranga anuncia a convocatoria pública para cubrir a praza do Xuíz de Paz Titular deste Xulgado de Paz.

 

Os aspirantes poderán presentar as súas solicitudes no prazo de quince días hábiles, que se contarán desde a publicación deste Edicto no Boletín Oficial da Provincia, acompañadas da seguinte documentación:

 

-Certificado

[sigue lendo]

Anuncio resolución Pel REACTIVA CONCELLO DE ARANGA