O prazo de presentación de instancias é de cinco días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

 

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/06/04/2020_0000003224.html

 

O  alcaldía do concello de Aranga aprobou  as bases da convocatoria para a selección con carácter temporal,  de dous/dúas conductores de vehículo motobomba durante a campaña de prevención e extincción de incendios forestais do ano 2020.

  O prazo de presentación de instancias é de  cinco días hábiles   contados a partir do seguinte á publicación

[sigue lendo]

CONVOCATORIA DE SELECCION DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL CATRO PEÓNS PEL DEPUTACIÓN 2020

O concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a selección de catro peóns, durante o prazo de cinco meses e medio, en xornada reducida , do Programa Provincial de Integración Laboral 2020.

O prazo de presentación de instancias é de sete días hábiles contados a partir do seguinte á publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia

[sigue lendo]