Ante os recentes comentarios surxidos nas redes sociais, o concello de Aranga desexa facer as seguintes aclaracións:
 
-          Que, Antonio G. P. non mantivo ningún tipo de relación laboral co concello de Aranga, senón que, como autónomo (empresa unipersoal), contratouselle a prestación do servizo de atención das aulas de informática municipais,

[sigue lendo]

En relación coa  execución da obra de acondicionamento da casa consistorial, queremos aclarar,  por mor dos comentarios xurdidos, que a dita obra foi contratada na forma legalmente establecida na Lei 9/2017 de contratos do sector público.

Na dita Lei esíxese a contratación das obras que superen o custo de 39.999,99 € a través dun procedemento

[sigue lendo]

 

Para acceder aos planos relativos á REDE SECUNDARIA DE FAIXAS DE XESTIÓN DA BIOMASA SEGUNDO A LEI 3/2007 DE PREVENCIÓN E DEFENSA DOS INCENDIOS FORESTAIS

PLANO XERAL

enlace:

https://drive.google.com/file/d/1TsAV5LN2bjuxmTo4ZHVoeGrJk864hsXI/view?usp=sharing

PLANOS POR ZONAS (PXOM)

*A faixa de xestión de biomasa está delimitada por unha liña de cor

[sigue lendo]

MODELO DE ADHESIÓN CONVENIO SEAGA

As persoas que o necesiten poden descargar o modelo de Adhesión ao contrato de xestión da biomasa no marco do sistema público de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas nas redes de faixas secundarias de xestión de biomasa.

https://drive.google.com/file/d/1Aag6xJKCuPI3y4KMflViPU-KhfqybLt3/view?usp=sharing

[sigue lendo]

MEDIDAS ANTE O COVID AO COMEZO DO CURSO ESCOLAR

 

Con motivo do inicio do curso escolar, todos os días, os operarios municipais do concello de Aranga van desinfectar o patio do CEIP A Castellana. Para, así, entre todos intentar frear o virus.