RESULTADO FINAL DA VALORACIÓN DE MÉRITOS E EXAMEN DOS  CANDIDATOS   PRESENTADOS NO PROCESO SELECTIVO PARA A  FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NA CATEGORÍA DE AUXILIAR DO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO NO CONCELLO DE ARANGA.

 

 

 

 

Reunido no dia de hoxe o tribunal que levou a cabo  as probas escritas para a formación da bolsa de emprego para as posibles contratacións laborais temporais de auxiliares de axuda no fogar no concello de Aranga,  do exame da documentación resulta:
 

CANDIDATAS

MÉRITOS

Coñecemento concello

EXAME

TOTAL

JULIA B.P.

3

1

9,85

[sigue lendo]

ANUNCIO RENUNCIA MOTOBOMBISTA
Logo de incoar o expediente para contratar  dous conductores do vehículo motobomba para a campaña de prevención e extincción de incendios forestais 2020, de conformidade coas bases aprobadas o 01/06/2020.

Logo de nomearse aos dous primeiros candidatos seleccionados segundo a proposta de tribunal, por un deles se presenta por escrito a renuncia ao

[sigue lendo]