Concelleira delegada nos ámbitos da Cultura, Deportes, Servizos Sociais e Igualdade :Eva María Sánchez Brañas.

Esta delegación abarca as facultades de dirección, organización interna e xestión dos correspondentes servizos e actividades incluídos no ámbito de actuación, incluíndo a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a

[sigue lendo]