Na sesión do Pleno do día 27/06/2019 dase conta das resolución ditadas polo alcald een materia organizativa:

- Nomeamento dos Tenientes de Alcalde: Noméanse os seguintes concelleiros , e polo orde que se indica, Tenientes de Alcalde do concello de Aranga:

Primeiro Teniente de Alcalde: Dª.Eva María Sánchez Brañas

Segundo Teniente de Alcalde: D.Jose

[sigue lendo]