Na sesión plenaria do 27/06/2019 acórdase o nomeamento de representantes do concello en órganos colexiados:

Desináse representante da Corporación no Consello Escolar do CEIP da Castellana a Eva María Sánchez Brañas e suplente a Alberto Platas Álvarez.

Desínase representante da Corporación na Xunta Directiva da Asociación de Desarrollo Rural Mariñas-Betanzos e da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo a Alberto Platas Álvarez e suplente a Eva María Sánchez Brañas.